บ้าน > การสอบสวน
เรียกดูหมวดหมู่
ผนังกันไฟ(127)
ผนังเบา(123)
แผงผนังของพาร์ติชัน(103)
แผงผนังติดตั้งเร็ว(102)
แผงผนังต้นทุนต่ำ(114)
แผงผนังภายใน(65)
แผงผนังภายนอก(59)
คณะ Mgo(108)
พาร์ติชันคณะ(18)
New technology(0)
Raw materials(0)
Machine Line(0)
Low Cost Door Core(38)
Fire Rated Door Core(61)
การรับรอง
ติดต่อเรา
โทร: + 86-28- 8519 8642
แฟกซ์: + 86-28-8593 8404
อีเมล: sales@onekingroup.comติดต่อตอนนี้

การสอบสวน

ชื่อสินค้า:100mm thickness internal fireproof exterior wall panel 
เรื่อง:
ข่าวสาร:
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ติดต่อ: (* ต้องการ )
อีเมล์: (* ต้องการ )
บริษัท:
โทรศัพท์:
ตรวจสอบ: แสดงโค้ดบนเคอร์เซอร์ในกล่องใส่