บ้าน > การสอบสวน
เรียกดูหมวดหมู่
ผนังกันไฟ(147)
ผนังเบา(153)
แผงผนังของพาร์ติชัน(118)
แผงผนังติดตั้งเร็ว(115)
แผงผนังต้นทุนต่ำ(119)
แผงผนังภายใน(73)
แผงผนังภายนอก(77)
คณะ Mgo(141)
พาร์ติชันคณะ(23)
New technology(0)
Raw materials(0)
Machine Line(0)
Low Cost Door Core(53)
Fire Rated Door Core(108)
การรับรอง
ติดต่อเรา
โทร: + 86-28- 8519 8642
แฟกซ์: + 86-28-8593 8404
อีเมล: sales@onekingroup.comติดต่อตอนนี้

การสอบสวน

ชื่อสินค้า:Onekin fireproof prefab wall is designed
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์:Illya(sales609@onekingroup.com)
เรื่อง:
ข่าวสาร:
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ติดต่อ: (* ต้องการ )
อีเมล์: (* ต้องการ )
บริษัท:
โทรศัพท์:
ตรวจสอบ: แสดงโค้ดบนเคอร์เซอร์ในกล่องใส่