Quê hương > Về chúng tôi > Triển lãm của chúng tôi

Triển lãm của chúng tôi

Triển lãm Onekin for Onekin Green tấm ván đúc sẵn vào năm 2017 Vietbuild tại TP.HCM, ngày 27 tháng 9 ~ ngày 01 tháng 10, tại gian hàng 1048 tại hội trường A3.
Triển lãm Onekin cho tấm tường màu xanh lá cây Onekin (bao gồm tấm ván tường màu xanh lá cây đúc sẵn) vào năm 2017 Dự án Qatar, Doha vào ngày 8 đến ngày 11 tháng 5 năm 2017 tại gian hàng B116.
Triển lãm Onekin for Onekin Green board (bảng magiê oxit) & Bảng màu xanh lá cây Onekin (Tấm tường lửa chống cháy nhẹ) ở The Big 5, Dubai vào ngày 23 đến ngày 26 tháng 3 năm 2015.

Triển lãm Onekin for Onekin Green board (bảng magiê oxit) & Panel màu xanh lá cây Onekin (Tường lửa chống cháy nhẹ) năm 2014


Là một người ủng hộ văn minh sinh thái và vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường, chúng tôi đã thực hiện trong một số triển lãm. Chẳng hạn như triển lãm ở Bangkok, Thái Lan, Kuala lumpur ở Malaysia, thành phố Yangon ở Miến Điện và Addisababa ở Ethiopia. Với đóng góp của chúng tôi vào việc phát triển các tài liệu sinh thái, chúng tôi đã liên lạc và hợp tác ổn định với khách hàng từ các quốc gia khác nhau. Chúng tôi luôn tin tưởng vào triết lý kinh doanh và chiến lược hợp tác cùng có lợi của chúng tôi, chúng tôi chân thành đánh giá cao tất cả các khách hàng của năm qua, nhờ sự hợp tác của bạn, chúng tôi có thể làm cho chất lượng và dịch vụ của chúng tôi tốt hơn.