Quê hương > Về chúng tôi > Kiểm tra SGS cho khách hàng Is.....

Kiểm tra SGS cho khách hàng Israel

Kiểm tra SGS cho khách hàng Israel


Việc kiểm tra của SGS đã kết thúc thành công. 

Trong thử nghiệm, thanh tra sẽ vẽ ngẫu nhiên các tấm cho thử nghiệm, mặt hàng thử nghiệm bao gồm số lượng, phương pháp đóng gói, bề mặt, kích thước, đường kính và trọng lượng.

Sau khi thử nghiệm, bảng của chúng tôi đủ điều kiện.