Quê hương > Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Công ty TNHH vật liệu xây dựng xanh Onekin


Điện thoại: + 86-28- 6519 8642
Fax: + 86-28-8593 8404
Email: sales@onekingroup.com  
THÊM VÀO: # 1204, Trung tâm Shudu, Phố Tianfu thứ hai, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc


Mẫu liên hệ

Liên hệ
Email
Đặt hàng
Tra
hiển thị mã trên con trỏ vào hộp nhập liệu