Quê hương > Điều tra
Duyệt danh mục
Bảng điều khiển tường chống cháy(147)
Bảng điều khiển nhẹ tường(153)
Bảng điều khiển công cụ phân vùng tường(118)
Nhanh chóng cài đặt tường Panel(115)
Bảng điều khiển rẻ tường(119)
Nội thất Wall Panel(73)
Bảng điều khiển bên ngoài bức tường(77)
Magiê ôxít đồng(141)
Phân ban(22)
New technology(0)
Raw materials(0)
Machine Line(0)
Low Cost Door Core(53)
Fire Rated Door Core(108)
Chứng chỉ
Liên hệ
Điện thoại: + 86-28- 8519 8642
Fax: + 86-28-8593 8404
Email: sales@onekingroup.comBây giờ liên hệ

Điều tra

Tên sản phẩm:100% no asbestos green precast hollow core wall panel
Giám đốc sản phẩm:Illya(sales609@onekingroup.com)
Tiêu đề:
Tin nhắn:
Thông tin liên hệ
Liên hệ: (* Yêu cầu )
Email: (* Yêu cầu )
Công ty:
Điện thoại:
Tra: hiển thị mã trên con trỏ vào hộp nhập liệu