Quê hương > Dự án > Một ưu điểm khác: Nhẹ
Chứng chỉ
Liên hệ
Điện thoại: + 86-28- 8519 8642
Fax: + 86-28-8593 8404
Email: sales@onekingroup.comBây giờ liên hệ

Một ưu điểm khác: Nhẹ

Một lợi thế khác ---- Nhẹ 


Bảng điều khiển nhẹ với thiết kế lưỡi và rãnh cho phép lắp đặt nhanh hơn 3-5 lần so với bảng xi măng hoặc gạch.
Các tấm có thể dễ dàng cưa, cắt, khoan và ghi âm. Một công nhân lành nghề có thể lắp đặt khoảng 40m2 mỗi ngày.
Nó sẽ chảy khi được đặt trong nước, bởi vì Bảng tường MgO bị sủi bọt.
Dành cho hơn thông tin, xin vui lòng cảm thấy miễn phí đến tiếp xúc chúng ta.

                              Sherry Vương

                       ĐT: + 86-155-8398-1205

     Whatsapp / Wechat / Skype: + 86-155-8398-1205

             E-mail: sales605@onekingroup.com